Spørsmål & svar

Leievilkår og betingelser

Vilkår kajakkutleie fra DNT Oslo og Omegn

1. KRAV FOR LEIE

Kravene for leie av kajakk varierer gjennom året og det er viktig at du setter deg inn i de ulike betingelser som gjelder for den perioden du ønsker å leie kajakk. Som du vil se nedenfor, så er vanntemperatur er en sentral faktor når det gjelder krav til bekledning og andre sikkerhetstiltak. Du finner vanntemperatur i ditt aktuelle padleområde her.

1.1. SOMMERPADLING (vanntemperatur over 15 grader):

For å leie kajakk i denne perioden må du:

 • Være over 16 år.

 • Ha NPF Våttkort (Norges Padleforbund), BC 2 (British Canoeing), ACA 2 (American Canoeing Association) eller Svenska Paddelpasset nivå 2. PS! Hver og en som leier kajakk, og dermed har våttkort, kan ta med seg én venn som ikke har våttkort. Vi oppfordrer likevel alle om å ta våttkort, og ønsker velkommen til et av våre kurs.

Kravet om våttkort og aldersgrensen har vi på grunn av sikkerheten. Våre kajakker er egnet for voksne og det er derfor ikke trygt at barn og unge under 16 år bruker dem.


1.2. VÅR - OG HØSTPADLING (vanntemperatur mellom 10 - 15 grader):
Tidlig på våren og sent på høsten med lavere vanntemperatur (mellom 10 - 15 grader) og flere mørke timer i døgnet er det generelt mindre marginer. For å leie kajakk i denne perioden må du:

 • Være over 16 år.

 • Ha NPF Våttkort (Norges Padleforbund), BC 2 (British Canoeing), ACA 2 (American Canoeing Association) eller Svenska Paddelpasset nivå 2. PS! Hver og en som leier kajakk, og dermed har våttkort, kan ta med seg én venn som ikke har våttkort. Vi oppfordrer likevel alle om å ta våttkort, og ønsker velkommen til et av våre kurs.

 • Benytte våtdrakt eller tørrdrakt i tillegg til ullundertøy. Benytter du våtdrakt må du i tillegg ha en vann- eller vindtett jakke over.

 • Ikke padle etter solnedgang.


1.3. VINTERPADLING (vanntemperatur under 10 grader):
Om vinteren er det kun vårt anlegg på Sørenga som holder åpent. På grunn av svært lav vanntemperatur, mulighet for is og mange mørke timer i døgnet er det enda mindre marginer. For å leie kajakk i denne perioden må du:

 • Være over 16 år.

 • Ha NPF Våttkort (Norges Padleforbund), BC 2 (British Canoeing), ACA 2 (American Canoeing Association) eller Svenska Paddelpasset nivå 2.

 • Være minst to personer som padler sammen og alle må ha våttkort.

 • Benytte tørrdrakt i tillegg til ullundertøy.

 • Ikke padle etter solnedgang.

 • Kajakk må hentes og tilbakeleveres samme dag i Friluftshusets åpningstid. 


2. AVBESTILLING OG ENDRINGER

 • Alle endringer blir behandlet som avbestillinger. Det er ikke mulig å flytte datoer, legge til flere personer på bestillingen og liknende.

 • Ved avbestilling 5 dager eller mindre til utleiedato beholder DNT Oslo og Omegn 100% av bestillingens totalsum.

 • Er det mer enn 5 dager til utleiedato refunderes totalsummen tilbake til bestiller.

3. UHELL OG SKADER

Ved uhell eller problemer på turen ta kontakt med Friluftshuset på tlf 2282 2802.


Rapportering av skader på utstyr: Dersom det har oppstått skader skal disse rapporteres. Kostnader for å reparere skader som er et resultat av skjødesløs bruk vil kunne bli belastet leietaker. Ved tap av kajakk eller annet utstyr, er du ansvarlig for alle kostnader for å erstatte det som er gått tapt.


ANSVARSERKLÆRING KAJAKKLEIE:

 • Jeg bekrefter at jeg behersker kameratredning og/eller egenredning og innehar tilstrekkelig kunnskap og erfaring til de forholdene jeg velger å padle i.

 • Jeg vet at kajakkpadling er en aktivitet som kan inneholde risikoelementer.

 • Leie av kajakk fra Friluftshuset DNT Oslo og Omegn skjer på eget ansvar.

 • Jeg er over 16 år og innehar Våttkort eller tilsvarende kursbevis som beskrevet over.

 • Jeg forstår at jeg er ansvarlig for å sjekke at kajakken er sjødyktig før jeg tar den i bruk på vannet. Hvis jeg ikke finner en kajakk som fungerer, så skal jeg si fra om dette og få ok før jeg eventuelt tar kajakken i bruk.

 • Vis særlig hensyn ved fergeleiene ved øyene på fjorden. Hold avstand og ikke padle tett bak en ferge som ligger til kai.

 • Levering av kajakk etter kl 23:00 på kvelden er for leiers egen kostnad og risiko.


Jeg har lest og akseptert denne ansvarserklæringen, og forplikter meg til å overholde reglene beskrevet over av DNT Oslo og Omegn.